Stichting Tandemteam Bangma

De stichting is opgericht om  Tristan Bangma  en zijn piloot te ondersteunen, zodat zij samen hun doelen  kunnen verwezenlijken: tandemwielrennen op topsportniveau  , en plaatsen voor de Paralympische Spelen in Tokyo 2020, om daar voor goud te gaan.

Tristan heeft laten zien dat je ondanks een beperking met doorzettingsvermogen en kijken naar wat wel mogelijk is je ook de top kunt halen . Zelfs Paralympisch kampioen worden.

Daarom wil de  stichting graag samen met Tristan  met de opgedane ervaringen  kinderen / jongeren met een beperking over een drempel helpen en  te inspireren om  een sport te gaan beoefenen.
We willen laten zien dat sport heel belangrijk is voor je ontwikkeling en dat er ondanks een handicap heel veel mogelijk is. Zelfs het bedrijven van topsport.

Tristan komt graag zijn verhaal vertellen op scholen, bij sportverenigingen, maar ook bij bedrijven en serviceclubs.Een verhaal dat gaat over doorzettingsvermogen, samenwerking , tegenslag en succes.  En niet kijken naar wat niet kan maar vooral kijken naar wat wel kan .

Heb je een beperking en wil je graag gaan sporten maar weet je niet hoe, of wilt U Tristan  uitnodigen om zijn verhaal te komen vertellen vult U dan het contactformulier op deze website in en wij nemen contact met U op.
De stichting is een waarborg dat de gesponsorde gelden op de juiste plek terechtkomen. Jaarlijks word er een financieel verslag uitgebracht .

Het bestuur bestaat uit:
voorzitter               Sijkje Winter
secretaris               Ronald Nijmeijer
penningmeester   Kerst Bangma

Als  U  Tristan en de stichting zou willen steunen middels  een donatie of donateur zou willen worden (zie contactgegevens hieronder)  dan kan dat.
Het bankrekeningnummer van de stichting  is :  NL 85 RABO 0157 4524 17
Alvast hartelijk dank

Overige gegevens van de stichting:

adresgegevens:
Stichting Tandemteam Bangma
Laurentiusstraat 8
8435 SE Donkerbroek

KVK nummer : 60213299

contact :
Kerst Bangma
tel: 0516491534
mob: 0613311526
email: tandemteambangma@gmail.com